Information

 

 

Information

 

Välkommen till vår campingplats. Vi hoppas att du får det trevligt och skönt här på campingen, våra ordningsföreskrifter är tillkomna för din och andras trevnad och säkerhet.

 

Stör inte lugnet på campingplatsen, en generell regel är att visa hänsyn.

Kör i gånghastighet och så lite som möjligt. Endast en personbil per tomt/stuga inom campingområdet tillåts.

Tillfälliga besökare till boende ska ställa sina fordon på P-platsen utanför restaurant.

Biltvätt är ej tillåten inom campingområdet.

Klockan 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.

Husvagnstoaletter och lungor, fasta tankar m.m. tömmes endast på anvisad plats.

Öppen eld på marken är helt förbjuden. Grillar ska vara släckta 23.00. Engångsgrillar är ej tillåtna.

Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll bland tält och hus­vagnar accepteras inte.

Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll alltid hunden kopplad och rasta utanför campingområdet.

Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri. Lämna de gemensamma utrymmena såsom t.ex kök och dusch i samma välskötta skick du själv önskar finna dem.

Enligt brandmyndigheten måste det vara minst 4 m mellan husvagnar och/eller för tält.

Ankomst/ avresa

Incheckning stugan från kl.14.00 ankomstdagen till kl. 11.00 avresedagen. För campingtomt gäller utcheckning kl 12.00 och incheckning kl 14.00

Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

 

 

Information Englisch

 

Welcome to our campsite, We hope you have nice stay.

 

Regulations are originated for you and other people's comfort and safety.

 

do not disturb the tranquility in the camp by driving any motorized vehicles more than is absolutely necessary. Please do not drive faster than you walk.

Only one car per site / cottage in the camping area are allowed.

show respect.

Temporary visitors to residents kan park the car to outside the restaurant.

Car washing is not allowed in the camping area.

At 23.00 and 07.00, it should be quiet on the campsite.

Caravan Toilets, fixed tanks, etc. emptied only in designated areas.

Open fire on the ground is completely prohibited. Grills should be off 23:00.

Help children to find places that are suitable for play, and ball games. To throw or kick a ball among the tents and caravans are not accepted.

Dog owners are asked to show the most consideration for the other guests. Always keep your dog on a leash and the rest outside the camping area.

Help us keep the camp clean. Leave the common areas such as kitchen and showers in the well-kept condition you would like to find them.

According to fire officials, there must be at least 4 m between caravans and / or tents.

Arrival / Departure

You can usually use the cottage from 14.00 arrival day to noon. 11:00 departure. For camping pitch valid check-out at 12:00 and check-in at 14:00

With events beyond our control, we reserve the right to move to equivalent accommodation.

Bönnäset camping Copyright 2017 @ All Rights Reserved

Tel: +47-47208511

Mail: info@bonnnasetcamping.se